Djordje Ilić 064/1361551 pkpingvin2012@gmail.com
Tehnike plivanja Sve što vam treba je ovde!

TEHNIKA KRAULA

Potpuno novi način plivanja, kraul, razvio se u 20 veku. Za ovu tehniku je karakterističan da u delić sekunde kordiniran rad ruku i glatka tranzicija od jedne faze zaveslaja do sledeće. Tokom svih promena telo zadržava hidro-dinamičan položaj koji smanjuje otpor i produžava momenat kretanja.
KLjUČNE TAČKE KRAULA
ZAVESLAJ
Tačkasta linija u obliku slova S pokazuje smer kretanja ruke u zaveslaju. Zaveslaj se sastoji od tri pokreta. Nakon ulaska u vodu šaka ide malo prema spolja. Nakon toga menja smer prema unutra i prelazi sredinu tela negde na polovini zaveslaja. Kada šaka prođe kukove zaveslaj se završava. Pokreti ispod tela, prema spolja i prema unutra proizvode jake impulse sile. Premda se ukupna brzina šake tokom zaveslaja povećava, dolazi do znatnog usporenja u trenutku kada jedan impuls završava, a drugi počinje.

POGLED SA STRANE
1. Pokazan je da u delić sekunde precizan sled pokreta: kada desna ruka uđe u vodu, leva započinje glavni deo zaveslaja. Obratite pažnju na visok položaj oba ramena.

2. Desna ruka je ušla u vodu, a leva je na pola zaveslaja. Obratite pažnju na označeno ubrzavanje leve ruke u poređenju sa desnom.

3. Kod potiska unazad levom rukom, glava se okreće zbog udaha. Leva noga udarcem na dole uravnotežava kretanje leve ruke prema gore.

4. Tokom pasivnog dela zaveslaja leve ruke, glava se vraća u prethodni položaj. Desna ruka započinje glavni deo zaveslaja. Telo je u krajnjoj tački rotacije na levu stranu.

5. Kada leva ruka počne ulaziti u vodu desna ruka je počinje pratiti što zaveslaju daje savršenu simetričnost.

6. Leva ruka je potpuno u vodi, a glava se nalazi u osi tela. Ovo je osnovni aspekt zaveslaja – glava je uronjena u trenutku kada ruka ulazi u vodu. Obratite pažnju na pravi ugao izmeću dve ruke.

7. Desna ruka ubrzava, u poređenju sa sporim pokretima leve ruke.

8. Mehurići koji nastaju usled kretanja leve ruke pokazuju postajanje sile potiska, a desna ruka je ostavila mehuriće u obliku kruga koji označavaju završetak zaveslaja.

POGLED SPREDA
Ruka se najsporije kreće na početku zaveslaja. Brzina ruke u tom trenutku približno je jednaka brzini kretanja tela. Prebrz ulazak šake u vodu smanjuje brzinu plivanja. Za vreme ulaska ruke u vodu i prvog dela zaveslaja, lakat se nalazi iznad šake. Visoki položaj lakta osigurava jaku polugu i visoki položaj tela, međutim, to je samo prolazna faza zaveslaja i visoki položaj lakta nesme se zadržati predugo. Na polovini zaveslaja lakat bi trebao biti maksimalno savijen, pod uglom od 90 stepeni. Nakon ulaska u vodu, šaka kratko vuče na dole i gore nešto više od širine ramena do tačke kada menja smer prema nazad. Od ove tačke do kraja zaveslaja šaka ubrzava kroz svoju zakrivljenu putanju. Ubrzanjem šake nastaje dodatna sila koja plivaču omogućuje da pređe veću udaljenost sa svakim zaveslajem. Dok šaka ubrzava stvarajući dodatnu silu, druga ruka klizi prema tački ulaska u vodu sa znatno manjom brzinom. Ulazak šake u vodu je spor, u suprotnom bi se poremetio moment kretanja druge ruke. Telo se ravnomerno vrti oko svoje ose, to vrtenje je prirodan pokret koji poboljšava hidrodinamičan položaj tela u vodi i istovremeno angažuje velike mišične grupe tela. Blagovremeno zaveslaja u odnosu na rotaciju tela osigurava se tako što u početku zavesla telo se rotira na stranu ruke koja se nalazi ispred, a na završetku zaveslaja telo se rotira na suprotnu stranu. U pasivnom delu zaveslaja ruka se odmara, lakat ima visok položaj a podlaktica se prenosi lagano napred u polukrugu do trenutka kada je šaka 5-10cm ispred lica. Tada šaka ulazi u vodu na zamišljenoj liniji produžetka pazuha. Lakat je savijen i malo podignut u odnosu na zglob. Dok se ruka ispruža plivač dopušta telu da nastavi kretanje koristeći moment kretanja stečen predhodnim zaveslajem. Pasivni deo zaveslaja pažljivo se kontroliše jer utiče na hidrodinamičan položaj tela i ravnotežu. Početna polukružna faza ovog dela zaveslaja drži telo u ravnoteži kada suprotna ruka započinje zaveslaj. Drugi deo pasivnog dela zaveslaja, kada saka ispred lica klizi kroz vodu prema napred, pomaže boljoj rotaciji tela.

LEĐNA TEHNIKA PLIVANjA

Osnovne leđne tehnike plivanja slične su kraulu, sa dve značajne razlike: glava nije uronjena u vodu što znači da nema potrebe za okretanjem glave i zaveslaj se izvodi sa strane. Ovaj položaj ruku razlog što je leđni stil manje učinkovit od kraula.
KLjUČNI FAKTORI
ZAVESLAJ
Tačkasta linija pokazuje zakrivljenu liniju dole-gore-dole kojom se kreće šaka tokom zaveslaja. Takav pokret šake uzrokuje nastanak tri jaka impulsa. Položaj šake treba prilagoditi svakoj promeni smera. Ta prilagodjavanja su ispraćena postepenim ubrzanjem šake prema kraju zaveslaja. Pri ulasku u vodu ruka je ispružena. Nakon toga lakat polako se savija do odprilike 90 stepeni u trenutku kada šaka prođe pored ramena. Od ove tačke, podlaktica se ispruža, šaka završava zaveslaj potiskom unazad i dođe do kukova.

POGLED SA STRANE
1. Desna ruka ulazi u vodu delić sekunde nakon što leva ruka završi zaveslaj, što osigurava kontinuiranu propulziju.

2. Desna ruka započinje zaveslaj a lakat se savija. Rotacija tela prema ruci koja vrši zaveslaj uključuje velike i snažne delove mišića tela. Leva ruka izlazi iz vode prvo ramenom.

3. Desni lakat se sve više savija kako se ruka kreće prema gore. Leva ruka se vraća u vertikalnoj ravni. Glava je na sredini ose tela da bi se osigurala savršena ravnoteža i sprečili suvišni pokreti u stranu.

4. Desni lakat se savija do maksimalne tačke, dovodeći šaku vrlo blizu površine; rotacija tela na tu stranu sprečava šaku da izađe na površinu. Obratite pažnju na mehuriće koji ostaju iza desne ruke (to je tipično i za vrlo dobre plivače). Leva ruka se kreće malo brže od desne.

5. Leva ruka ulazi u vodu delić sekunde nakon završetka zaveslaja desne ruke, dajući savršenu simetriju zaveslaja. Leva ruka ulazi duboko u vodu. Kukovi su visoko kako bi se smanjio otpor. Desna ruka završava zaveslaj u ravni kukova ostavljajući mehuriće u obliku kruga što označava kraj zaveslaja.

6. Rame desne ruke, a zatim i cela ruka izlazi iz vode bez zastoja kod kukova.

7. Rotacija tela dopušta plivaču da sinhronizuje zaveslaj leve ruke s vertikalnim vraćanjem desne ruke.

8. Desna ruka koja se još uvek vraća, ulazi u vodu brže nego leva ruka koja završava zaveslaj. Obratite pažnju na visoki polozaj kukova.

POGLED SPREDA
Ruka ulazi u vodu iza ramena, lakat je ispružen a mali prst prvi. Suprotna ruka, šakom prema dole, završava svoj zaveslaj snažnim potiskom ispod kukova. Za kratko vreme obe ruke su potpuno uronjene u vodu, što osigurava konstantnu (PROPULZIJA). Bez pauze, ruka koja ulazi pritiska prema dole u ravnini s leđima. Potom se lakat savija i telo počinje rotaciju prema ruci koja vuče. Suprotna ruka izlazi iz vode prvo ramenom. Ruka se vraća sa ispruženim laktom u vertikalnoj ravni ravno iznad ramena. Telo počinje rotaciju u suprotnom smeru. Lakat ruke koja vuče nastavlja savijanje. Ruka koja se vraća, bez odstupanja od vertikale, polako ubrzava nakon što prođe rame. Ovo ubranje uzrokuje malo preklapanje u zaveslaju. Lakat ruke koja vuče savijen je pod 90°, a ruka je spremna za potisak prema dole, tj. prema završetku zaveslaja.

DELFIN TEHNIKA PLIVANjA

Efikasnost zaveslaja kod delfina zavisi od pravilnog položaja glave, zaveslaja ruku i dvoudarnog rada nogu, koji osigurava stalan, visoki položaj kukova. Ako telo nije u idealnom položaju delfin je vrlo teška tehnika plivanja. Na svaki zaveslaj rukama idu dva udarca nogama. Prvi udarac se izvodi u trenutku kada šake ulaze u vodu, a drugi kada ruke vrše poslednji potisak prema nazad na samom kraju zaveslaja. Položaj glave određuje ukupan položaj tela; lice izlazi iz vode pre šaka; isto tako ulazi u vodu pre šaka.
KLjUČNI FAKTORI KOD DELFINA Tačkasta linija koja predstavlja putanju ruku u zaveslaju pokazuje „ključaonicu“. Zaveslaj se sasoji od tri dela; prema spolja, unutra; prema spolja. Pri ulasku u vodu ruke su gotovo ispružene, samo malo šire od širine ramena. Nakon ulaska u vodu šake idu prema spolja i kružno, formirajući gornji deo „ključaonice“. Kada ruke dođu ispod tela, lakat je maksimalno savijen pod 90°. Nakon toga ruke završavaju zaveslaj i ponovo vuku kružno, ali ovaj put prema spolja uz kukove.

POGLED SA STRANE
1. Lice je uronjeno u vodu, dok se ruke pripremaju za ulazak u vodu, prvi udarac nogama započinje.

2. Gotovo ispružene ruke ulaze u vodu dok kukovi idu prema gore. Udarac nogama drži zaveslaj konstantnim i ključni je element usklađenog plivanja. Udarac prema dole nije rezultat svesnog napora plivača, već reakcija potiska kukova prema gore prilikom ulaska šaka u vodu.

3. Ruke se šire prema spolja, laktovi se savijaju. Glava se odmah diže kako telo ne bi potonulo preduboko. Kukovi se nalaze na najvišem položaju na kraju potiska nogama prema dole. Stopala ostavljjaju mehuriće u obliku velikog kruga, što pokazuje da se delovalo silom na veliku masu vode i potisnulo unazad.

4. Visoki položaj tela omogućuje dobru polugu i efikasan položaj ruku. Široki kružni pokret ruku omogućuje nogama da se pripreme za drugi udarac.

5. Šake se sapajaju ispod tela spremajući se za poslednji kružni potisak prema spolja. Dva velika kruga mehurića ostaju iza svake šake na kraju (PROPULZIVNOG) impulsa. Za razliku od prvog udarca nogama, drugi udarac se izvodi svesno.

6. Šake ubrzavaju i kreću se kružno prema natrag. Usta izlaze iz vode neposredno pre nego što ruke izađu na površinu. Stopala započinju drugi udarac.

7. Plivač vrši udah, ruke su u pasivnom delu zaveslaja, drugi udarac nogama je završen. Obratite pažnju kako usled udarca nogama kukovi ostaju visoko tokom pasivnog rada ruku.

8. Ako je koordinacija pokreta dobra, telo se nalazi u visokom plovećem položaju. Kukovi su visoko, noge ispružene. Ruke se u ramenima okreću iznad površine vode.

9. Ruke prolaze pokraj ramena. U ovom trenutku glava se polako uranja da bi, kada šake uđu u vodu, bila potpuno uronjena. Pažljiva kontrola položaja glave tokom celog zaveslaja neophodna je za održavanje pravilnog položaja tela.

10. Lice je uronjeno u vodu neposredno pre nego što šake uđu u vodu. Stopala izlaze na površinu i započinju novi udarac prema dole.

POGLED SPREDA
Kod ulaska u vodu ruke su gotovo ispružene, malo šire od širine ramena. Početni potisak vrši se prema spolja i dole. Lakat se savija, šake skreću prema unutra kružnim pokretom i ispod tela se gotovo dodiruju. Zaveslaj završava kada šake prođu kukove. Obratite pažnju na to kako se brada polako kreće prema napred s razvojem zaveslaja i takođe obratite pažnju na to kako se glava uranja i izranja iz vode pre ruku.

PRSNA TEHNIKA PLIVANjA

Od samog uvođenja prsnog stila na takmičenjima, ova tehnika plivanja je prošla brojne tehničke promene: leptir – prsno, plivanje pod vodom u različitim dozvoljenim dužinama itd. Godinama je napredak prsnog načina plivanja bio usporen raznim pravilima koja su postavljali birokrati kojima je tradicija bila najvažnija. Danas imamo pravila koja dopuštaju plivačima da potpuno zarone za vreme jednog zaveslaja i upravo to pravilo znatno je poboljšalo rezultate u prsnom stilu. Eksperimenti se nastavljaju pa danas imamo talasno savijanje kukovima i ispružanje ruku iznad površine vode.
KLjUČNE TAČKE KRAULA
ZAVESLAJ
Tačkasta linije koja prestavlja putanju šake u zaveslaju ima oblik srca.

POGLED SA STRANE
1. Telo je urenjeno u vodu u hidrodinamičnom položaju s glavom prema dole. Nastavak pokreta kukova održava momenat kretanja koji je uzrokovan prethodnim udarcem nogama pa sprečava potonuće nogu.

2. Bedra se kreću prema gore kako bi se noge podigle. Ruke vuku do tačke kada su razmaknute više od širine ramena. Ramena i glava se istovremeno postupno podižu.

3. Trup se podiže dok se laktovi oštro savijaju a šake kreću unutra pre nego što dođu u položaj vučenja prema natrag. Šake idu prema unutra gotovo po istoj liniji kao i prethodni pokret prema spolja. Kolena se savijaju.

4. Savijene ruke se snažno povlače unutra na kraju zaveslaja. Bez pauze šake nastavljaju prema napred. Trup se podiže, a lice izlazi iz vode. Kukovi se kreću prema dole i podižu noge i stopala.

5. Ramena i gornji deo leđa nalaze se izvan vode i plivač udiše bez potrebe da diže glavu. Snažno i duboko savijanje kolena primiče stopala sedalnoj regiji, ostavljajući ih malo ispod površine vode.

6. Ruke se ispružaju prema napred, ramena ih slede što omogućuje plivaču da napravi drugi zahvat, pokret koji u zaveslaj uključuje mišiće ramenog pojasa. Stopala su okrenuta prema spolja i udarac nogama započinje. Glava se brzo uranja u vodu.

7. Kukovi se ispružaju, podižući bedra i sedalnu regiju. Udarac nogama je pri kraju, stopala ubrzavaju u ovom najsnažnijem delu udarca nogama.

8. Telo je u hidradinamičkom položaju i potpuno zaronjeno tokom kratkog „klizanja“ ispod uzburkane površine vode. Obratite pažnju na podignute kukove i početak laganog uvijanja tela kojim se izbegava nepotrebno usporenje.

POGLED SPREDA

1. Telo je ispruženo i u hidradinamičkom položaju, glava je uronjena u vodu, ruke započinju zaveslaj.

2. Zaveslaj započinje pokretom šaka u stranu i prema dole. Početak zaveslaja podiže trup.

3. Šake se nalaze na najširem položaju u zaveslaju. Obatite pažnju na smer savijanja laktova.

4. Šake se uvlaće unutra, a laktovi se savijaju sve više. Kolena se savijaju.

5. Na kraju zamaha prema unutra šake se spajaju kod prsa. Plivač udiše, a telo se nalazi u najvišem položaju u zaveslajnom ciklusu. Pete su savijene blizu sedalne regije. U ovoj fazi zaveslaja neki plivači se izdižu više nego što je prikazano na slici.

6. Glava se brzo uranja u vodu. Ruke idu snažno prema napred, noge započinju udarac.

7. Ruke se ispružaju prema napred, noge ubrzavaju ka finalnoj fazi udarca nogama.

8. Ramena prate ruke i idu prema napred. Stopala se spajaju, stopala okrenuta jedna prema drugom.

9. Telo je potpuno uronjeno u vodu tokom kratkog klizanja ispod površine vode.